Vòng tay trầm hương thiên nhiên – Pursat Campuchia 12li

VND75,000,000

Vòng tay trầm hương thiên nhiên – Pursat Campuchia 12li, 17 hạt – Có nét riêng đặc trưng, dễ chịu. Vòng tay trầm hương thiên nhiên – Pursat Campuchia mùi mạnh, ngọt lịm, hậu bền. Mùi hương thơm ngọt ấy giống như bản thân đang chìm vào cả một cánh đồng hoa, làm con người ta si mê. Trên thị trường, Trầm hương Pursat Campuchia thuộc loại hiếm.

còn 1 hàng

Vòng tay trầm hương thiên nhiên – Pursat Campuchia 12li

VND75,000,000