Vòng tay Trầm Hương – Dầu Việt Nam – 8, 10, 12, 14li

VND400,000VND700,000

Vòng tay Trầm Hương – Dầu Việt Nam trong Phật Giáo ngoài công năng là pháp khí tu hành ra còn là bảo vật của Tam Bảo.
Sản phẩm được nấu bằng tinh dầu trầm Việt Nam, đeo kị nước sẽ giữ được chất lượng lâu bền. Đủ size 8, 10, 12, 14li.

Xóa