Vòng tay Trầm Hương – 8mm

Vòng tay Trầm Hương (chuỗi hạt đeo tay) trừ tà, đem lại may mắn và rất tốt cho sức khỏe.
Đường kính: 8mm, số hạt: 21, 23 hạt