Vòng tay Trầm Hương – 12mm

Vòng tay Trầm Hương (chuỗi hạt đeo tay) trừ tà, đem lại may mắn và rất tốt cho sức khỏe.
Đường kính: 12mm, số hạt: 17 hạt