Vòng tay Trầm Hương – 108 hạt

Vòng tay Trầm Hương (chuỗi hạt đeo tay) trừ tà, đem lại may mắn và rất tốt cho sức khỏe.
Vòng Trầm Hương 108 hạt