Vòng tay Trầm Hương – 108 hạt tự nhiên trúc dẹt

VND4,500,000 VND3,000,000

Vòng tay Trầm Hương – 108 hạt tự nhiên trúc dẹt trong Phật Giáo là pháp khí tu hành, là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa đựng công đức, thần lực rất cao.

còn 18 hàng