Vòng tay Kỳ nam

VND14,000,000VND30,000,000

Vòng tay Kỳ nam có tính Dương, là vật phẩm hữu hiệu để đẩy lùi Âm khí. Vòng tay Kỳ nam có lượng tinh dầu rất là nhiều, dẻo và sánh như sáp mật. Vòng tay Kỳ nam dành cho những người tìm kiếm sự bí hiểm của tạo hóa.

Xóa