Trầm Miếng Xông Nhà – Xí thiên nhiên 2

VND11,500,000VND23,000,000

Trầm Miếng Xông Nhà – Xí thiên nhiên 2, toả mùi thơm dịu nhẹ, làm thư giãn, thoải mái tinh thần. Trầm dó xí là cây dó tự nhiên, mọc trên núi và hút dưỡng chất trong lòng núi, còn vết thương thì được tạo ra bởi con người, bằng phương pháp cơ học. Chất lượng mùi ngọt ngào, tuyệt vời.

Xóa