Trầm Miếng Thiên Nhiên – Lào Super

VND26,500,000VND53,000,000

Trầm Miếng Thiên Nhiên – Lào Super
Trầm Miếng Thiên Nhiên – Lào Super để dùng làm thuốc, được chẻ mảnh nhỏ, phơi khô sau đó tán bột mịn.

Xóa
0764344812