Trầm Miếng Thiên Nhiên – Lào Loại 1

VND11,500,000VND23,000,000

Trầm Miếng Thiên Nhiên – Lào Loại 1
Trầm Miếng Thiên Nhiên – Lào Loại 1 để dùng làm thuốc, được chẻ mảnh nhỏ, phơi khô sau đó tán bột mịn.

Xóa
0764344812