Trầm cảnh thiên nhiên – Rừng Malay

VND55,000,000

Trầm cảnh thiên nhiên – Rừng Malay cao cấp cận chìm – LWH: 45x27x20 cm
Trầm cảnh thiên nhiên – Rừng Malay cao cấp cận chìm. Trầm cảnh rừng thiên nhiên có giá trị tâm linh và phong thủy vô cùng to lớn, làm tăng dương khí, tụ sinh khí, vượng tài lộc, xua tan uế khí, hàn khí và tà khí. Sản phẩm đẹp, bao gồm đế.

còn 1 hàng