Trầm cảnh thiên nhiên – Rừng Indo

VND25,000,000

Trầm cảnh rừng thiên nhiên Indonesia cao cấp cận chìm – LWH: 9x7x38 cm
Trầm cảnh rừng thiên nhiên Indonesia cao cấp cận chìm. Trầm cảnh rừng thiên nhiên có giá trị tâm linh và phong thủy vô cùng to lớn, làm tăng dương khí, tụ sinh khí, vượng tài lộc, xua tan uế khí, hàn khí và tà khí. Sản phẩm đẹp, bao gồm đế.

còn 1 hàng