Nước hoa Trầm Hương – Nữ

VND1,500,000

Nước hoa Trầm Hương – Nữ lưu giữ mùi hương mạnh, mùi có thể ám trên da thịt bạn qua nhiều ngày, mùi dịu, nhẹ, được đánh giá là sang và hiếm so với bất kì mùi nước hoa nữ nào khác.

còn 13 hàng