Nhang Trầm Hương Sạch

Nhang trầm hương sạch của Trầm Hương Việt Nam được làm hoàn toàn từ bột trầm hương, mang lại mùi hương nồng nàn, ấm áp của trầm hương, tốt cho sức khoẻ của người dùng. Số lượng: 80 cây, dài: 40cm, thời gian cháy: 60 phút.