Nhang Trầm Hương Nụ – Loại 3

VND200,000VND1,000,000

200gr – 70 nụ, nụ cháy 35-40 phút.
Nhang nụ trầm hương được dùng cho thác khói, khói tụ chảy xuống, tan chậm. Người ta đốt trầm nụ để thư giãn, tạo cảm giác thiền định, tịnh tâm; đôi khi cũng đốt trầm nụ búp để tiếp khách, trà đạo.
Xóa
0764344812