Mặt dây chuyền Trầm Hương Rừng – Quan âm Indo

VND14,000,000

Mặt dây chuyền Trầm Hương Rừng – Quan âm Indo là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện, hướng Phật, hoá hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ. Mặt dây chuyền Trầm Hương Rừng – Quan âm Indo nặng 5.8 gram, sản phẩm hiếm, cao cấp.