Mặt dây chuyền Trầm Hương Rừng – Quan âm Brunei

VND17,000,000

Mặt dây chuyền Trầm Hương Rừng – Quan âm Brunei là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện, hướng Phật, hoá hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ. Mặt dây chuyền Trầm Hương Rừng – Quan âm Brunei nặng 10 gram, sản phẩm hiếm, cao cấp.