Lư Xông Trầm Men Rạn

Lư xông Trầm Hương Men Rạn cao cấp, dùng để xông với bột trầm hương, kích thước 15cm x 15cm.
Trong quá trình sử dụng hương Trầm sẽ lan tỏa theo các khe hở trên nắp lư, tạo làn khói độc đáo.